สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไม่ครบ368,161.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ1,458.59ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ