สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดือนพฤษภาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1,302,476.90833,503.2536.0 %ผ่าน3,692.391,742.8252.8 %ผ่าน
รวม 1,302,477 833,503 36.01 % ผ่าน 3,692 1,743 52.80 % ผ่าน