สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เดือนพฤษภาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯนครราชสีมา3,788.616,818.00-80.0 %ไม่ผ่าน42.96151.84-253.4 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯปราจีนบุรีไม่ครบ8,080.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ197.96ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ9,993.60ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ146.65ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี70,755.484,112.0094.2 %ผ่าน40.7093.33-129.3 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์15,902.752,848.0082.1 %ผ่าน36.18179.44-396.0 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการฯขอนแก่นไม่ครบ8,748.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ141.96ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการฯตรัง18,842.169,996.0046.9 %ผ่าน545.45196.3064.0 %ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯนครพนม12,157.045,255.0056.8 %ผ่าน36.18201.36-456.5 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย58,816.1913,532.0077.0 %ผ่าน72.36269.54-272.5 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์28,795.37ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน42.96ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ33.79ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.เชียงรายไม่ครบ6,600.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ72.44ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.สงขลา12,387.34ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน56.53ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี13,412.08ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน31.66ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ไม่ครบ6,152.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ210.06ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 180,262 42,561 0.00 % ไม่ผ่าน 774 1,092 0.00 % ไม่ผ่าน