สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดือนพฤษภาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่640,633.81238,986.0062.7 %ผ่าน2,446.523,534.24-44.5 %ไม่ผ่าน
รวม 640,634 238,986 62.70 % ผ่าน 2,447 3,534 -44.46 % ไม่ผ่าน