สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เดือนพฤษภาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์288,252.75252,276.5612.5 %ไม่ผ่าน1,621.222,070.91-27.7 %ไม่ผ่าน
รวม 288,253 252,277 12.48 % ไม่ผ่าน 1,621 2,071 -27.74 % ไม่ผ่าน