สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดือนพฤษภาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์966,372.75ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน1,750.10497.6171.6 %ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % ไม่ผ่าน 1,750 498 71.57 % ผ่าน