สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดือนพฤษภาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง393,297.72ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน1,363.451,037.8023.9 %ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % ไม่ผ่าน 1,363 1,038 23.88 % ผ่าน