สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดือนพฤษภาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไม่ครบ442,879.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ1,696.82ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % ไม่ผ่าน 0 0 0.00 % ไม่ผ่าน