สรุปผลประเมิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยช่างศิลป98,173.9054,460.0044.5 %ผ่าน1,358.27318.2576.6 %ผ่าน
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลป (ศาลายา)ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์143,015.2578,939.0044.8 %ผ่าน2,321.191,309.1943.6 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด111,883.3926,765.9376.1 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี74,170.6057,830.0022.0 %ผ่าน1,955.20370.5081.1 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย163,435.4139,029.0076.1 %ผ่าน2,158.72476.5077.9 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี70,984.4171,652.99-0.9 %ไม่ผ่าน1,889.67621.0067.1 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 661,663 328,677 0.00 % รายงานไม่ครบ 9,683 3,095 0.00 % รายงานไม่ครบ