สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,770,047.502,644,050.8029.9 %ผ่าน11,077.175,039.9354.5 %ผ่าน
รวม 3,770,048 2,644,051 29.87 % ผ่าน 11,077 5,040 54.50 % ผ่าน