สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ5,250.302,118.1759.7 %ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 5,250 2,118 59.66 % ผ่าน