สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์816,148.13382,248.0053.2 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 816,148 382,248 53.16 % ผ่าน 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ