สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,090.353,356.4517.9 %ไม่ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 4,090 3,356 17.94 % ไม่ผ่าน