สรุปผลประเมิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยช่างศิลป106,705.2068,522.0035.8 %ผ่าน1,378.71397.1071.2 %ผ่าน
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี66,860.5348,133.8028.0 %ผ่าน1,644.48964.1041.4 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลป (ศาลายา)ไม่ครบ9,198,648.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ663.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์140,832.47120,647.0014.3 %ไม่ผ่าน2,321.19ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีไม่ครบ106,799.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ไม่ครบ68,248.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,318.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาไม่ครบ84,291.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชไม่ครบ76,351.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ459.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงไม่ครบ104,149.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ385.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด142,012.23ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,481.93ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี106,026.5494,127.0011.2 %ไม่ผ่าน2,127.42446.5079.0 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไม่ครบ57,683.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ735.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี113,193.5597,353.0014.0 %ไม่ผ่าน1,889.671,049.7544.4 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 533,618 428,783 0.00 % รายงานไม่ครบ 7,040 2,857 0.00 % รายงานไม่ครบ