สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,636,431.003,333,181.008.3 %ไม่ผ่าน11,077.176,091.9345.0 %ผ่าน
รวม 3,636,431 3,333,181 8.34 % ไม่ผ่าน 11,077 6,092 45.00 % ผ่าน