สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯนครราชสีมา10,997.1325,128.00-128.5 %ไม่ผ่าน128.88460.65-257.4 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯปราจีนบุรีไม่ครบ25,080.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ203.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯอำนาจเจริญไม่ครบ21,336.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,158.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี195,278.69ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ122.10ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ70,145.6812,048.0082.8 %ผ่าน94.98905.93-853.8 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์50,235.9410,089.4479.9 %ผ่าน108.54773.76-612.9 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการฯขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการฯตรัง55,884.3935,724.0036.1 %ผ่าน1,641.43690.5957.9 %ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯนครพนม43,627.0626,481.0039.3 %ผ่าน108.54618.37-469.7 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯอุดรธานี117,514.0213,292.0088.7 %ผ่าน135.66ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ17,128.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย108,802.2045,340.0058.3 %ผ่าน217.08827.75-281.3 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์87,288.1511,308.0087.0 %ผ่าน128.88272.78-111.7 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.เชียงรายไม่ครบ24,552.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ261.03ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.สงขลา36,904.85ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ169.59ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี39,133.2814,556.0062.8 %ผ่าน94.98454.43-378.5 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่32,704.9916,280.0050.2 %ผ่าน88.171,042.61-1,082.5 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 616,333 210,246 0.00 % รายงานไม่ครบ 2,611 6,047 0.00 % รายงานไม่ครบ