สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2,478,120.001,038,420.3058.1 %ผ่าน7,323.7514,487.25-97.8 %ไม่ผ่าน
รวม 2,478,120 1,038,420 58.10 % ผ่าน 7,324 14,487 -97.81 % ไม่ผ่าน