สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี1,108,262.001,184,514.00-6.9 %ไม่ผ่าน3,880.084,478.31-15.4 %ไม่ผ่าน
รวม 1,108,262 1,184,514 -6.88 % ไม่ผ่าน 3,880 4,478 -15.42 % ไม่ผ่าน