สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยนครพนม รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยนครพนม1,394,245.6035,985.4397.4 %ผ่าน7,373.49470.2893.6 %ผ่าน
มหาวิทยาลัยนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 1,394,246 35,985 0.00 % รายงานไม่ครบ 7,373 470 0.00 % รายงานไม่ครบ