สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา2,735,584.301,639,200.0040.1 %ผ่าน7,705.863,197.4258.5 %ผ่าน
รวม 2,735,584 1,639,200 40.08 % ผ่าน 7,706 3,197 58.51 % ผ่าน