สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์1,576,129.501,358,968.0013.8 %ไม่ผ่าน4,863.667,867.67-61.8 %ไม่ผ่าน
รวม 1,576,130 1,358,968 13.78 % ไม่ผ่าน 4,864 7,868 -61.76 % ไม่ผ่าน