สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา1,530,722.301,109,620.0027.5 %ผ่าน5,989.688.5599.9 %ผ่าน
หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี32,525.8548,990.00-50.6 %ไม่ผ่าน49.75775.99-1,459.8 %ไม่ผ่าน
รวม 1,563,248 1,158,610 25.88 % ผ่าน 6,039 785 87.01 % ผ่าน