สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์2,737,881.001,359,133.8050.4 %ผ่าน5,250.30ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 2,737,881 1,359,134 50.36 % ผ่าน 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ