สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์850,025.13549,341.0035.4 %ผ่าน4,789.0213,509.31-182.1 %ไม่ผ่าน
รวม 850,025 549,341 35.37 % ผ่าน 4,789 13,509 -182.09 % ไม่ผ่าน