สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1,163,210.001,004,006.0013.7 %ไม่ผ่าน4,094.873,450.7015.7 %ไม่ผ่าน
รวม 1,163,210 1,004,006 13.69 % ไม่ผ่าน 4,095 3,451 15.73 % ไม่ผ่าน