สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 
  จังหวัด: