สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนมีนาคม 2565
 
  จังหวัด: