สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนพฤษภาคม 2565
 
  จังหวัด: