สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนมิถุนายน 2565
 
  จังหวัด: