สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนกรกฎาคม 2565
 
  จังหวัด: