สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนสิงหาคม 2565
 
  จังหวัด: