สรุปผลการลดใช้พลังงานของอำเภอ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
 
  จังหวัด: