สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคำพราน88,631.2637,505.7957.68 %ผ่าน12,518.303,158.2574.77 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนพุด23,954.6045,411.43-89.57 %ไม่ผ่าน6,960.302,042.3670.66 %ผ่าน
เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตลาดน้อยไม่ครบ68,241.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตะกุด38,848.0020,991.3745.97 %ผ่าน16,069.022,263.1085.92 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าลาน66,874.3729,446.9855.97 %ผ่าน10,818.653,308.8569.42 %ผ่าน
เทศบาลตำบลธารเกษมไม่ครบ26,621.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ6,228.11ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนายาวไม่ครบ123,188.72ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ7,051.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางโขมดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านยาง203,848.1348,083.7676.41 %ผ่าน4,451.425,605.08-25.92 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านหมอ82,655.1850,800.7338.54 %ผ่าน7,324.736,039.4217.55 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก36,012.3427,185.3424.51 %ผ่าน2,543.341,368.3646.20 %ผ่าน
เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ66,447.0462,437.006.03 %ไม่ผ่าน7,818.1211,707.24-49.74 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพุกร่าง103,755.1565,656.0036.72 %ผ่าน12,861.368,938.6530.50 %ผ่าน
เทศบาลตำบลมวกเหล็กไม่ครบ54,945.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ15,785.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังม่วง37,164.2923,592.5636.52 %ผ่าน9,631.9211,933.90-23.90 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวิหารแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสร่างโศก49,868.0939,275.3721.24 %ผ่าน6,525.106,086.166.73 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ไม่ครบ50,522.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ16,382.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเสาไห้28,264.2724,208.0014.35 %ไม่ผ่าน5,057.092,184.3156.81 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแสลงพันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแก44,980.1026,844.6040.32 %ผ่าน6,003.394,408.7526.56 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแค53,005.68110,946.00-109.31 %ไม่ผ่าน19,471.2636,640.15-88.18 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแซงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองโดน46,372.6728,328.0038.91 %ผ่าน5,997.004,340.0027.63 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัว10,868.8629,984.00-175.87 %ไม่ผ่าน5,146.674,352.6515.43 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหมูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน48,563.0872,012.98-48.29 %ไม่ผ่าน8,700.9815,844.90-82.10 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย46,730.0465,945.04-41.12 %ไม่ผ่าน22,199.465,416.3675.60 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวปลวก47,756.2229,465.0038.30 %ผ่าน4,847.526,128.43-26.42 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหินกอง96,326.43165,705.88-72.03 %ไม่ผ่าน6,893.824,553.7533.94 %ผ่าน
เทศบาลเมืองแก่งคอยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน12,853.7132,086.47-149.63 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองทับกวาง295,511.94173,299.7741.36 %ผ่าน26,486.001,883.0392.89 %ผ่าน
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท78,011.82209,281.88-168.27 %ไม่ผ่าน20,268.1895,572.66-371.54 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองสระบุรี224,589.533,436,013.50-1,429.91 %ไม่ผ่าน60,986.8210,654.7082.53 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก17,333.8721,924.16-26.48 %ไม่ผ่าน3,877.171,382.7364.34 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์30,344.4524,756.3918.42 %ไม่ผ่าน5,435.347,755.32-42.68 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ87,738.2033,914.0061.35 %ผ่าน5,963.9410,369.41-73.87 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ไม่ครบ54,836.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ28,299.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด78,115.4518,670.0076.10 %ผ่าน3,837.962,105.4645.14 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง42,745.1333,883.9820.73 %ผ่าน3,658.472,147.4941.30 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม212,918.0815,814.0092.57 %ผ่าน5,140.20875.6782.96 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าไม่ครบ142,542.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ21,362.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค34,314.3522,048.5335.75 %ผ่าน4,932.484,931.940.01 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง72,868.2524,135.0066.88 %ผ่าน9,873.548,748.8711.39 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ25,743.3635,933.08-39.58 %ไม่ผ่าน5,520.463,301.5940.19 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง46,169.7734,437.0025.41 %ผ่าน5,357.451,529.2271.46 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน79,611.8755,430.0730.37 %ผ่าน7,046.9017,915.67-154.23 %ไม่ผ่าน
อบจ. สระบุรี81,195.16153,807.97-89.43 %ไม่ผ่าน47,208.6916,221.0665.64 %ผ่าน
อบต. ไก่เส่า24,305.643,048.0087.46 %ผ่าน4,483.503,482.9822.32 %ผ่าน
อบต. เขาดินพัฒนา27,895.5422,495.0019.36 %ไม่ผ่าน4,046.164,776.86-18.06 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาวง177,457.7363,984.5763.94 %ผ่าน10,316.2211,895.72-15.31 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกสว่าง87,998.4053,568.9539.13 %ผ่าน7,678.996,021.7521.58 %ผ่าน
อบต. เจริญธรรม67,580.1918,808.0172.17 %ผ่าน8,682.965,470.8236.99 %ผ่าน
อบต. ชะอม71,397.1530,904.0056.72 %ผ่าน16,763.9415,155.549.59 %ไม่ผ่าน
อบต. ชำผักแพว122,626.8119,600.0084.02 %ผ่าน7,863.993,619.6753.97 %ผ่าน
อบต. ซับสนุ่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงตะงาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตลิ่งชัน29,052.0610,132.0065.12 %ผ่าน4,336.5115,719.78-262.50 %ไม่ผ่าน
อบต. ตาลเดี่ยว371,061.7235,308.8690.48 %ผ่าน8,001.782,741.7965.74 %ผ่าน
อบต. เตาปูนไม่ครบ20,110.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,962.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าคล้อ266,072.2533,125.5287.55 %ผ่าน19,841.0713,058.4334.18 %ผ่าน
อบต. ท่ามะปราง124,902.7720,185.0083.84 %ผ่าน4,821.248,062.90-67.24 %ไม่ผ่าน
อบต. บัวลอย67,990.1954,592.2919.71 %ไม่ผ่าน5,891.9210,146.52-72.21 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านกลับ15,440.3117,415.64-12.79 %ไม่ผ่าน4,789.416,296.05-31.46 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านแก้ง21,755.8026,875.00-23.53 %ไม่ผ่าน1,810.828,936.91-393.53 %ไม่ผ่าน
อบต. ปากข้าวสาร52,406.8215,494.0070.4 %ผ่าน4,551.53ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ผึ้งรวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไผ่ขวาง53,188.47ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,798.98ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มวกเหล็ก86,647.7724,816.2971.36 %ผ่าน18,225.6012,762.0729.98 %ผ่าน
อบต. ม่วงงามไม่ครบ18,119.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,476.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ม่วงหวานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,997.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มิตรภาพไม่ครบ52,802.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ10,931.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เริงรางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลำพญากลาง20,500.55ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ81,643.62ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลำสมพุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วิหารแดง47,644.5632,566.1531.65 %ผ่าน7,242.216,179.1414.68 %ไม่ผ่าน
อบต. สองคอน62,918.8225,736.0059.10 %ผ่าน5,938.385,333.4710.19 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองกบ15,345.6633,371.44-117.47 %ไม่ผ่าน5,771.705,035.0312.76 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองแขมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองจรเข้ไม่ครบ41,302.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,253.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองจิกไม่ครบ15,113.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ5,045.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองโดน12,520.3415,495.00-23.76 %ไม่ผ่าน6,863.073,033.4055.80 %ผ่าน
อบต. หนองนาก21,280.2525,544.00-20.04 %ไม่ผ่าน4,982.407,366.12-47.84 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองโน40,259.4116,487.0059.05 %ผ่าน3,852.844,667.85-21.15 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาหมอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองปลาไหลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองย่างเสือ25,166.47ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ7,634.61ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองยาว42,678.3428,900.0032.28 %ผ่าน5,429.761,120.5979.36 %ผ่าน
อบต. หนองโรง45,870.1333,258.2327.49 %ผ่าน5,932.839,157.70-54.36 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองสรวง35,051.7529,011.0017.23 %ไม่ผ่าน4,868.432,848.3041.49 %ผ่าน
อบต. หนองหมู53,759.6375,902.00-41.19 %ไม่ผ่าน4,894.922,079.4857.52 %ผ่าน
อบต. หนองหัวโพไม่ครบ28,729.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,339.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยขมิ้น109,157.7728,483.0073.91 %ผ่าน5,685.827,704.98-35.51 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยทราย461,155.9731,355.0293.20 %ผ่าน6,014.343,592.9440.26 %ผ่าน
อบต. ห้วยบง12,269.9523,378.00-90.53 %ไม่ผ่าน4,458.907,206.25-61.61 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยแห้ง27,578.0917,140.0037.85 %ผ่าน6,347.287,083.75-11.60 %ไม่ผ่าน
อบต. หินซ้อนไม่ครบ51,924.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ7,773.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โคกตูม-โพนทอง27,257.9210,606.2161.09 %ผ่าน4,894.4113,659.16-179.08 %ไม่ผ่าน
อบต.โคกใหญ่หรเทพ97,645.7816,834.4182.76 %ผ่าน4,971.482,404.2451.64 %ผ่าน
อบต.ช้างไทยงามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.พุคำจาน40,945.8829,493.5127.97 %ผ่าน5,561.363,793.0531.80 %ผ่าน
อบต.เมืองขีดขิน(บ้านหมอ)35,719.70ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ5,285.22ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ