สรุปผลการลดใช้พลังงานของอำเภอ รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
กระบี่ (12.5%,12.5%) กาญจนบุรี (69.2%,69.2%) กาฬสินธุ์ (33.3%,38.9%) กำแพงเพชร (100.0%,100.0%) ขอนแก่น (26.9%,26.9%)
จันทบุรี (0.0%,0.0%) ฉะเชิงเทรา (0.0%,0.0%) ชลบุรี (0.0%,0.0%) ชัยนาท (50.0%,50.0%) ชัยภูมิ (18.8%,18.8%)
ชุมพร (25.0%,25.0%) เชียงราย (0.0%,0.0%) เชียงใหม่ (36.0%,36.0%) ตรัง (50.0%,60.0%) ตราด (14.3%,14.3%)
ตาก (100.0%,100.0%) นครนายก (0.0%,25.0%) นครปฐม (28.6%,28.6%) นครพนม (91.7%,91.7%) นครราชสีมา (40.6%,37.5%)
นครศรีธรรมราช (30.4%,30.4%) นครสวรรค์ (66.7%,53.3%) นนทบุรี (50.0%,33.3%) นราธิวาส (100.0%,100.0%) น่าน (6.7%,6.7%)
บึงกาฬ (0.0%,0.0%) บุรีรัมย์ (0.0%,0.0%) ปทุมธานี (28.6%,28.6%) ประจวบคีรีขันธ์ (37.5%,25.0%) ปราจีนบุรี (14.3%,14.3%)
ปัตตานี (100.0%,100.0%) พระนครศรีอยุธยา (100.0%,100.0%) พะเยา (0.0%,0.0%) พังงา (12.5%,12.5%) พัทลุง (63.6%,63.6%)
พิจิตร (0.0%,0.0%) พิษณุโลก (0.0%,0.0%) เพชรบุรี (100.0%,100.0%) เพชรบูรณ์ (9.1%,9.1%) แพร่ (25.0%,12.5%)
ภูเก็ต (33.3%,33.3%) มหาสารคาม (7.7%,7.7%) มุกดาหาร (0.0%,0.0%) แม่ฮ่องสอน (42.9%,42.9%) ยโสธร (11.1%,22.2%)
ยะลา (100.0%,100.0%) ร้อยเอ็ด (25.0%,15.0%) ระนอง (20.0%,20.0%) ระยอง (0.0%,0.0%) ราชบุรี (0.0%,0.0%)
ลพบุรี (18.2%,9.1%) ลำปาง (30.8%,30.8%) ลำพูน (100.0%,100.0%) เลย (92.9%,92.9%) ศรีสะเกษ (13.6%,13.6%)
สกลนคร (5.6%,5.6%) สงขลา (0.0%,0.0%) สตูล (0.0%,0.0%) สมุทรปราการ (0.0%,0.0%) สมุทรสงคราม (0.0%,0.0%)
สมุทรสาคร (100.0%,100.0%) สระแก้ว (11.1%,11.1%) สระบุรี (84.6%,92.3%) สิงห์บุรี (83.3%,83.3%) สุโขทัย (0.0%,0.0%)
สุพรรณบุรี (0.0%,0.0%) สุราษฎร์ธานี (5.3%,5.3%) สุรินทร์ (0.0%,0.0%) หนองคาย (88.9%,88.9%) หนองบัวลำภู (0.0%,0.0%)
อ่างทอง (28.6%,14.3%) อำนาจเจริญ (71.4%,57.1%) อุดรธานี (10.0%,5.0%) อุตรดิตถ์ (55.6%,55.6%) อุทัยธานี (62.5%,75.0%)
อุบลราชธานี (12.0%,12.0%) หมายเหตุ : ชื่อจังหวัด (ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานไฟฟ้าครบ 6 เดือน,ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานน้ำมันครบ 6 เดือน)