สรุปผลการลดใช้พลังงานของอค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
กระบี่ (56.5%,56.5%) กาญจนบุรี (78.7%,79.5%) กาฬสินธุ์ (42.4%,43.0%) กำแพงเพชร (100.0%,100.0%) ขอนแก่น (50.7%,51.1%)
จันทบุรี (72.0%,72.0%) ฉะเชิงเทรา (61.5%,58.7%) ชลบุรี (58.6%,60.6%) ชัยนาท (41.7%,43.3%) ชัยภูมิ (46.9%,46.2%)
ชุมพร (55.7%,57.0%) เชียงราย (74.3%,73.6%) เชียงใหม่ (70.1%,70.1%) ตรัง (60.0%,61.0%) ตราด (56.8%,59.1%)
ตาก (100.0%,100.0%) นครนายก (54.3%,54.3%) นครปฐม (45.3%,41.9%) นครพนม (45.2%,45.2%) นครราชสีมา (68.9%,70.1%)
นครศรีธรรมราช (70.3%,71.9%) นครสวรรค์ (61.5%,61.5%) นนทบุรี (73.9%,78.3%) นราธิวาส (69.7%,69.7%) น่าน (44.0%,45.0%)
บึงกาฬ (56.7%,60.0%) บุรีรัมย์ (55.0%,52.6%) ปทุมธานี (78.5%,75.4%) ประจวบคีรีขันธ์ (52.5%,50.8%) ปราจีนบุรี (72.9%,72.9%)
ปัตตานี (96.5%,93.0%) พระนครศรีอยุธยา (94.3%,93.0%) พะเยา (70.8%,77.8%) พังงา (40.4%,42.3%) พัทลุง (62.2%,59.5%)
พิจิตร (60.8%,57.8%) พิษณุโลก (62.1%,63.1%) เพชรบุรี (78.8%,78.8%) เพชรบูรณ์ (64.1%,65.6%) แพร่ (90.5%,92.9%)
ภูเก็ต (89.5%,84.2%) มหาสารคาม (48.3%,46.2%) มุกดาหาร (45.5%,41.8%) แม่ฮ่องสอน (64.0%,60.0%) ยโสธร (67.0%,68.2%)
ยะลา (100.0%,100.0%) ร้อยเอ็ด (37.9%,39.4%) ระนอง (51.6%,58.1%) ระยอง (85.3%,85.3%) ราชบุรี (41.1%,43.8%)
ลพบุรี (58.7%,59.5%) ลำปาง (71.8%,73.8%) ลำพูน (100.0%,100.0%) เลย (98.0%,98.0%) ศรีสะเกษ (37.8%,38.2%)
สกลนคร (55.3%,58.2%) สงขลา (62.4%,63.8%) สตูล (54.8%,52.4%) สมุทรปราการ (83.7%,79.6%) สมุทรสงคราม (30.6%,27.8%)
สมุทรสาคร (100.0%,100.0%) สระแก้ว (62.1%,65.2%) สระบุรี (58.7%,59.6%) สิงห์บุรี (71.4%,76.2%) สุโขทัย (52.7%,58.2%)
สุพรรณบุรี (62.2%,61.4%) สุราษฎร์ธานี (34.8%,33.3%) สุรินทร์ (48.6%,46.8%) หนองคาย (44.1%,45.6%) หนองบัวลำภู (41.2%,44.1%)
อ่างทอง (80.0%,80.0%) อำนาจเจริญ (54.7%,56.3%) อุดรธานี (59.1%,55.2%) อุตรดิตถ์ (63.8%,65.0%) อุทัยธานี (48.4%,50.0%)
อุบลราชธานี (45.2%,44.4%) หมายเหตุ : ชื่อจังหวัด (ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานไฟฟ้าครบ 6 เดือน,ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานน้ำมันครบ 6 เดือน)