สรุปผลประเมิน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดไม่ครบ901,840.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ807.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ