สรุปผลประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ครบ12,519,176.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,943,085.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ