สรุปผลประเมิน โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 80,407.425,900.0092.7 %ผ่าน4,891.92145.7597.0 %ผ่าน
รวม 80,407 5,900 92.66 % ผ่าน 4,892 146 97.02 % ผ่าน