สรุปผลประเมิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์5,134,651.50871,000.0083.0 %ผ่าน14,765.3849.4099.7 %ผ่าน
รวม 5,134,652 871,000 83.04 % ผ่าน 14,765 49 99.67 % ผ่าน