สรุปผลประเมิน บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด71,432.22ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,532.36ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ