สรุปผลประเมิน โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ86,844.6117,041.5980.4 %ผ่าน4,788.74625.5086.9 %ผ่าน
รวม 86,845 17,042 80.38 % ผ่าน 4,789 626 86.94 % ผ่าน