สรุปผลประเมิน การรถไฟแห่งประเทศไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ6,322,809.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ