สรุปผลประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ครบ11,043,501.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,715,149.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ