สรุปผลประเมิน โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 78,790.276,700.0091.5 %ผ่าน4,676.1879.8098.3 %ผ่าน
รวม 78,790 6,700 91.50 % ผ่าน 4,676 80 98.29 % ผ่าน