สรุปผลประเมิน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมไม่ครบ55,776.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,092.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ