สรุปผลประเมิน องค์การสะพานปลา เดือนกุมภาพันธ์ 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
องค์การสะพานปลา ไม่ครบ14,129.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ694.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ