สรุปผลประเมิน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เดือนกุมภาพันธ์ 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)ไม่ครบ39,000.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ720.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ