สรุปผลประเมิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เดือนมีนาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย187,249.48226,892.00-21.2 %ไม่ผ่าน9,153.57522.5094.3 %ผ่าน
รวม 187,249 226,892 -21.17 % ไม่ผ่าน 9,154 523 94.29 % ผ่าน