สรุปผลประเมิน โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เดือนมีนาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 95,037.468,500.0091.1 %ผ่าน4,885.67124.7597.4 %ผ่าน
รวม 95,037 8,500 91.06 % ผ่าน 4,886 125 97.45 % ผ่าน