สรุปผลประเมิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดือนมีนาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์4,698,294.00886,000.0081.1 %ผ่าน11,158.2061.7599.4 %ผ่าน
รวม 4,698,294 886,000 81.14 % ผ่าน 11,158 62 99.45 % ผ่าน